Leon van den Boomgaard: Sedert 1995 zelfstandig ondernemer in de zakelijke ICT dienstverlening. Vanaf 1996 bevraagd dit te combineren met een aanstelling in het Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO), een breed dynamisch beroepenveld met uiteenlopende ICT vraagstukken.

IT consultancy / advies, zowel in de commerciële (mkb) als in de publieke (onderwijs) sector. Generalist met specialistische kennis.